INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej informuje o zmianie siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach. Obecnie Poradnia mieści się na ul. Niepodległości 5A (budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach - tzw. "Budowlanki"). Telefon kontaktowy pozostaje bez zmian (183537255).