Kampania społeczna NO PROMIL - NO PROBLEM

W bieżącym roku szkolnym Gmina Sękowa przystąpiła do udziału w XII edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”, a partnerami Instytut Rozwoju Społecznego i Gmina Wieliczka. Kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Z terenu Gminy Sękowa biorą w niej udział: Szkoła Podstawowa w Sękowej i Szkoła Podstawowa im. Wł. Długosza w Siarach. Honorowym Ambasadorem kampanii została Wójt Gminy Sękowa pani Małgorzata Małuch.

W ramach podejmowanych działań uczniowie brali udział w konkursie, którego celem było zaprezentowanie w wybranej formie (plastycznej, literackiej, multimedialnej) sytuacji prawdziwej lub wyobrażonej, w której wykorzystane zostanie przesłanie płynące z kampanii. Z obu szkół wysłano na konkurs 15 prac. Wszystkich nadesłanych prac było około 2000. Z nich jury wybrało 93 laureatów. Wśród nich znalazło się 3 uczniów z naszej gminy: Monika Piszczek (SP w Sękowej), Patryk Kaniszczak (SP w Sękowej), Filip Drzymała (SP w Siarach).

16 stycznia 2020r. w Wieliczce odbyła się uroczysta konferencja z udziałem Laureatów, Ambasadorów i Koordynatorów kampanii. Laureaci zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce, otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Monice, Patrykowi i Filipowi serdecznie gratulujemy.