Procedury wydawania duplikatów legitymacji, karty rowerowej i świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 z późn. zm.) wprowadza się od dnia 1 marca 2020 roku opłaty za wydanie duplikatu legitymacji (kwota 9 zł) oraz świadectwa (kwota 26 zł). Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

W celu wydania duplikatu w/w dokumentów należy złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sękowej.

Pobierz: Procedury wydawania duplikatów.pdf