ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni rodzice i prawni opiekunowie

Serdecznie zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów uczniów klas I - VIII na zebranie, które odbędzie się 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 15:15 na dużej sali gimnastycznej. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami.