Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca przekazywania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji  Narodowej w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie jest czasem wolnym od nauki. Czas ten należy wykorzystać do samodzielnej pracy, z wykorzystaniem materiałów i platform edukacyjnych wskazanych i rekomendowanych przez Waszych nauczycieli.
W ramach wsparcia nauczyciele będą Wam przekazywali za pośrednictwem strony internetowej szkoły polecenia, zadania oraz materiały do samodzielnej pracy w domu. 
Szczególnie prosimy o zaangażowanie uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

Drodzy Rodzice! 
•    Motywujcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Drodzy uczniowie!
•    Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu
•    Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kino, teatr centra handlowe) ale również koleżeńskich odwiedzin
•    Odpowiedzialnie wykorzystujcie czas zawieszenia zajęć w Waszej szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje, korzystając przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl lub materiałów przekazanych przez nauczycieli
•    Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie