Informacja

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

W związku z przygotowywaniem się do zdalnego nauczania informujemy, że kontakt z nauczycielami naszej szkoły będzie możliwy poprzez drogę elektroniczną. Poniżej podajemy adresy e-mail do wszystkich nauczycieli. 

Materiały do samodzielnej pracy będą znajdowały się w zakładce MATERIAŁY.

O szczegółach dalszego nauczania poinformujemy po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o organizacji zdalnego nauczania.

nauczyciel nauczany przedmiot adres e-mail
Bernasiewicz Bożena dyrektor bbernasiewicz@szkolawsekowej.pl
Bernasińska Anna religia abernasinska@szkolawsekowej.pl
Bogoń Marzena logopeda mrbogon@szkolawsekowej.pl
Bogoń Mirosław technika mbogon@szkolawsekowej.pl
Druzik Małgorzata pedagog mdruzik@szkolawsekowej.pl
Dubec Mirosława j.łemkowski mdubec@szkolawsekowej.pl
Felenczak Maria edukacja wczesnoszkolna mfelenczak@szkolawsekowej.pl
Góra Elżbieta historia, wos egora@szkolawsekowej.pl
Grzegorzek Barbara fizyka, matematyka bgrzegorzek@szkolawsekowej.pl
Kołotyło Gabriela biologia, geografia gkolotylo@szkolawsekowej.pl
Kotlinowska Maria matematyka mkotlinowska@szkolawsekowej.pl
Kretowicz Maria edukacja wczesnoszkolna mkretowicz@szkolawsekowej.pl
Kubala Dominika opiekun świetlicy dkubala@szkolawsekowej.pl
Majkrzak Urszula edukacja wczesnoszkolna umajkrzak@szkolawsekowej.pl
Markowicz Halina chemia hmarkowicz@szkolawsekowej.pl
Ks. Bartłomiej Ołyniec religia bolyniec@szkolawsekowej.pl
Piecuch Halina edukacja wczesnoszkolna hpiecuch@szkolawsekowej.pl
Ks. Piróg Jacek religia jpirog@szkolawsekowej.pl
Peczke Agnieszka j.angielski apeczke@szkolawsekowej.pl
Podstołowicz Joanna muzyka, plastyka jpodstolowicz@szkolawsekowej.pl
Puścizna Joanna j.angielski jpuscizna@szkolawsekowej.pl
Szarowicz Fabian w - f fszarowicz@szkolawsekowej.pl
Szarowicz Justyna w - f jszarowicz@szkolawsekowej.pl
Tenerowicz Agnieszka j.polski atenerowicz@szkolawsekowej.pl
Tenerowicz Paweł matematyka, informatyka ptenerowicz@szkolawsekowej.pl
Wachowska Halina edukacja wczesnoszkolna hwachowska@szkolawsekowej.pl
Wierzbicka Beata j.polski bwierzbicka@szkolawsekowej.pl
Witko Małgorzata j.niemiecki mwitko@szkolawsekowej.pl