Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493) od dnia 25 marca 2020 r. zaczynamy zdalne nauczanie i realizację podstawy programowej. 

W związku z tym zostaje ustalony nowy podział godzin na okres od 25 marca do 8 kwietnia dla wszystkich klas.
Codziennie na stronie internetowej szkoły w zakładce MATERIAŁY będziemy zamieszczać materiały przygotowane przez naszych nauczycieli dla każdej klasy z danego przedmiotu na dany dzień tygodnia. 

Nauczyciele będą wykorzystywać: 
a)    materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem https://epodreczniki.pl/
b)    materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych CKE i OKE, 
c) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) inne niż wymienione w lit. a–c materiały wskazane przez nauczyciela,
e) materiały dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

W razie jakichkolwiek pytań i potrzeby konsultacji kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną.  Adresy e-mail poszczególnych nauczycieli znajdują się pod tym linkiem http://szkolawsekowej.pl/index.php?article=212


Drodzy Rodzice,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Pobierz: 729x308.jfif