Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Szanowni Rodzice, 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493) od dnia 25 marca 2020 r. zaczynamy zdalne nauczanie i realizację podstawy programowej. 
W przypadku przedszkola nauczyciele na stronie internetowej szkoły w zakładce PRZEDSZKOLE będą informowali rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

W razie jakichkolwiek pytań i potrzeby konsultacji kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną.  Adresy e-mail poszczególnych nauczycieli znajdują się poniżej.

Nauczyciel adres e-mail
Godkowicz Marta mgodkowicz@szkolawsekowej.pl
Pabis Ilona ipabis@szkolawsekowej.pl
Niedziela Dorota dniedziela@szkolawsekowej.pl
Tenerowicz Katarzyna ktenerowicz@szkolawsekowej.pl
Majka-Basista Joanna jmajka-basista@szkolawsekowej.pl