Próbny egzamin ósmoklasisty dla wszystkich chętnych uczniów w dniach od 30 marca do 1 kwietnia

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
W dniach od 30 marca do 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje próbny egzamin ósmoklasisty dla wszystkich chętnych uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych – angielskiego.

Arkusze egzaminacyjne w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego  zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
•    30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
•    31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
•    1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w dowolnej formie, np.
•    w pliku w edytorze tekstów;
•    na wydruku
•    korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
•    na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uzupełnione arkusze prosimy przesyłać drogą mailową w postaci np. zdjęcia, skanu, dokumentu pdf lub word do uczących danego przedmiotu nauczycieli.

Uczniów, którzy mają w domu ograniczony dostępu do internetu, a chcą wziąć udział w próbnym egzaminie prosimy o telefoniczny kontakt ze szkołą tel. 183518015 w godz. 8 - 14 w celu przygotowania arkuszy w formie wydruków do odbioru w szkole.


Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.