BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU

"Dzieciom autorytet jest tak samo niezbędny jak uczucie, a w wieku młodzieńczym staje się nawet jeszcze ważniejszy. Brak autorytetu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, wywołuje lęk." N. Sillamy

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampani Profilaktyczno - Edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" realizowanej przez Fundację Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości (finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości). Kampania ta została skierowana do uczniów klas IV - VIII, ich rodziców i nauczycieli. 

Podobnie jak w większości szkół podstawowych w Polsce przeprowadzone zostały działania w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wmocnienie autorytetu jako fundamentu relacji między dorosłymi i dziećmi. Drugim elementem kampanii było badanie ankietowe. Każdy uczestnik otrzymał bilet z jednorazowym hasłem. Ankiety przeznaczone były dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła otrzymała raport z badania ewaluacyjnego, wyniki ankiet wypełnianych przez uczniów oraz raport z ogólnopolskimi wynikami.

"Autorytet rodziców jest niezbędny, by chronić dziecko przed niebezpieczeństwami, których nie może ono jeszcze samodzielnie pokonać. Jednakże rodzice nie powinni używać swego autorytetu, by wykazywać władzę nad dzieckiem, zniewalać je i podporządkowywać sobie." M.Kielar - Turska