Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Za nami pierwszy okres kształcenia na odległość. Wszyscy bez wątpienia odczuliśmy duże trudności z tym związane: problemy techniczne i organizacyjne tej formy nauczania, brak bliskich, bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi i nauczycielami. Tęsknimy wszyscy za szkolnym gwarem, możliwością swobodnej rozmowy, wspólnej nauki i zabawy. Jednak czas epidemii wymusza na nas te ograniczenia. 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24 maja br. 
Egzamin ósmoklasisty  odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. 

W związku z powyższym modyfikujemy plan lekcji, by w pełni realizować podstawę programową.

Uruchamiamy również  możliwość korzystania przez uczniów i nauczycieli z bezpłatnej platformy G Suite dla Szkół i Uczelni by ulepszyć kontakt z uczniami.
G Suite (dawniej Google Apps dla Szkół) to zintegrowane narzędzia od Google, dzięki nim zdecydowanie prostsza i wygodniejsza jest praca w sieci (te usługi to np. poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, kalendarze, witryny, nielimitowany dysk, wideokonferencje oraz aplikacja Classroom). 
Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala całkowicie odmienić sposób współpracy między uczniami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze będziemy mieli możliwość sprawniejszego działania online. 
W najbliższym czasie z Państwem, a w starszych klasach bezpośrednio z uczniami skontaktują się wychowawcy klas ze szczegółowymi informacjami. Uczniowie otrzymają  instrukcję logowania do platformy oraz instrukcje jak dołączyć do lekcji online na komputerze i telefonie.

Przypominamy, że  uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie kształcenia na odległość, a podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzają zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dają podstawę do oceny jego pracy. 

Prosimy rodziców o mobilizowanie dzieci do wykonywania zadań przygotowanych przez nauczycieli, a w razie trudności i potrzeb kontakt z nauczycielem przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. 

Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasową troskę, cierpliwość, życzliwość i aktywność we wspieraniu szkoły (uczniów i nauczycieli) w realizacji zadań edukacyjnych. Wierzymy, że wspólnie w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym przetrwamy ten trudny okres.
 

Pobierz: kształcenie.jpg