PRÓBNA EWAKUACJA

10 października br. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Głównym celem takich ćwiczeń jest zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z procedurami, jakie należy zastosować w przypadku wybuchu pożaru lub wystąpienia innego zagrożenia życia i zdrowia w budynku lub w okolicy szkoły. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz wszyscy pracownicy szkoły udali się na miejsce zbiórki – parking szkolny, gdzie sprawdzono obecność wszystkich osób, które przebywały w tym dniu w szkole. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez mł. bryg. Dariusza Surmacza, który wygłosił krótki wykład o problematyce związanej z ewakuacją w sytuacjach zagrożeń.

W akcji brali udział także strażacy z OSP Sękowa oraz Specjalista ds. BHP Pan Waldemar Mazurek.