Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto ustanowione 27 kwietnia 1792 roku na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

W naszej szkole 11 października 2019 roku odbyła się akademia z tej okazji. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, Sekretarz Gminy Pani Zofia Rowińska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogusłąw Moroń.

W części artystycznej uczniowie z klasy VIa i VIb przedstawili, poprzedzoną krótką prezentacją, inscenizację opartą o życie i twórczość Janusza Korczaka. Janusz Korczak to wybitna postać, o której warto, szczególnie przy takiej okazji, wspomnieć. Inscenizacja była bardzo wzruszająca, ukazywała postać wybitnego pedagoga oraz losy dzieci – sierot. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Na uwagę zasługuje występ Mikołaja Kania, który wcielił się w postać Króla Maciusia I.

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Bernasiewicz. Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła nagrody. Później wystąpili Pani Wójt Małgorzata Małuch, Pani Sekretarz Zofia Rowińska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Moroń. Mówili o tym jak ważne jest wychowanie młodych pokoleń i jak dużo wymaga pracy i zaangażowania. Na zakończenie uczniowie nagrodzili wszystkich oklaskami.