Wycieczka do Pustego Lasu

18 października 2019 roku klasy I, II i III pod opieką swoich wychowawców wybrali się na wycieczkę do Pustego Lasu. Za najważniejsze cele naszej wyprawy uznaliśmy:

  • kształtowanie wśród uczniów postawy przyjaciela lasu
  •  rozwijanie wrażliwości na zjawiska przyrodnicze poprzez zrozumienie zależności między człowiekiem a światem przyrody
  •  poznawanie przyrody przez samodzielne jej odkrywanie
  •  poznanie historii regionu, a przez to historii Polski
  • kształtowanie tożsamości regionalnej

Jesienna aura z babim latem towarzyszyła podróżnikom w długim spacerze. Uczniowie zatrzymali się na wzgórzu przed lasem i podziwiali wspaniałe widoki dookoła, a także rozpoznawali z daleka ukazujące się budynki: kościoła, niektórych domów, kominów rafinerii w Gorlicach –Gliniku, gorlickie bloki itp…. Następnie ruszyliśmy w kierunku lasu. Po wejściu w jego głąb zatrzymaliśmy się na cmentarzu cholerycznym. Uczniowie poznali część historii z dawnych lat i dowiedzieli się o ścieżce edukacyjnej, która prowadzi śladami I wojny światowej  Na trasie ścieżki ustawiono wiele tablic dydaktycznych zaobserwować można nie tylko ciekawe zjawiska przyrodnicze, ale również ślady działań wojennych związanych z Bitwą pod Gorlicami w 1915r. - leje po pociskach i pozostałości po okopach. Uczniowie mogli przejść ścieżką poprzez odrestaurowane okopy, przyglądnąć się ich budowie i zaznajomić z ich funkcją w czasie walk. Zmęczeni długim spacerem mogli odpocząć na powalonych drzewach i posilić się kanapką, napić się wody. Po odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotna do szkoły. Była to wspaniała lekcja przyrody i historii.