Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie klasy VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

W związku z powyższym w dniu 26 maja br. (wtorek) w godz. 13:00 – 14:00 odbędą się ww. konsultacje z przedmiotów: matematyka, język polski oraz język angielski dla chętnych uczniów.
 

Pobierz: informacja.jpg