Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Harmonogram konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sękowej w dniach 08.06 - 10.06

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871) uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W związku z powyższym w załączniku zamieszczamy harmonogram konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej.

Uczniu! Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN:

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie korzystaj z konsultacji, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej (przed skorzystaniem z biblioteki proszę zgłosić wejście na teren szkoły w sekretariacie szkoły)
Poniedziałek godz. 9:00 – 12:00
Czwartek godz. 10:00 – 13:00

Pobierz: Konsultacje.jpg
Pobierz: Harmonogram konsultacji 08.06 - 10.06.pdf