Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Uczniowie klas I - VIII proszeni są o jak najszybsze rozliczenie się z wypożyczonych w bibliotece szkolnej książek i podręczników szkolnych.
Książki można oddawać w ustalonych dniach i godzinach pracy szkoły, ściśle przestrzegając przyjętych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz poniższych zasad zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej:

Zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej

1.    Uczniowie/rodzice uczniów poszczególnych klas I - VIII zwracają równocześnie wypożyczone w tym roku szkolnym książki i podręczniki.
2.    Zwroty odbywają się w określonym terminie, według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych.
3.    Osoby zwracające książki wkładają je do wystawionego kartonowego pudełka, umieszczonego obok wejścia do szkoły.
4.    Uczeń/rodzic, który oddaje książki i lektury zostawia je w przygotowanym miejscu w reklamówce z umieszczoną informacją - imię, nazwisko, klasa do której uczęszcza dziecko oraz data oddania.
5.    Zniszczone lub zagubione książki należy odkupić po uprzednim ustaleniu szczegółów z nauczycielem bibliotekarzem osobiście lub przez kontakt telefoniczny ze szkołą (tel. 183518015).
6.    Podręczniki są zwracane w kompletach, należy wcześniej zdjąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, a także zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia.
7.    Książki i inne materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników nie mogą być ponownie wypożyczone, muszą zostać poddane kwarantannie.

Porządek i harmonogram oddawania podręczników przez uczniów poszczególnych klas przedstawia poniższy harmonogram.

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

Klasa Dzień Godzina
I 8 czerwca - poniedziałek 9:00 - 10:00
II 8 czerwca - poniedziałek 10:00 - 11:00
III 8 czerwca - poniedziałek 11:00 - 12:00
IV 8 czerwca - poniedziałek 12:00 - 13:00
Va 9 czerwca - wtorek 9:00 - 10:00
Vb 9 czerwca - wtorek 10:00 - 11:00
VIa 9 czerwca - wtorek 11:00 - 12:00
VIb 9 czerwca - wtorek 12:00 - 13:00
VII 10 czerwca - środa 12:00 - 13:00
VIII 10 czerwca - środa 13:00 - 14:00

 

Uczniowie klas Ib i IIIb z Męciny Wielkiej oddają podręczniki swoim wychowawcom w uzgodnionym z nimi terminie.

W uzasadnionych przypadkach książki można oddać o innej godzinie niż wyznaczona w harmonogramie.