Wycieczka do Regietowa

24 października 2019r. w czwartek uczniowie klas Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Sękowej oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Siarach uczestniczyli we wspólnej wycieczce do Regietowa. Wcześniej, bo 18, 22 i 23 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Wspólny wyjazd uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Sękowej i Szkoły Podstawowej w Siarach był dalszą częścią świętowania uroczystości ,,Pasowania na ucznia '' i integracją uczniów klas pierwszych gminy Sękowa.

W Regietowie czekały na pierwszaków 4 bryczki zaprzężone w pary koni. Wszyscy radośni i ciekawi nowych wrażeń wsiedli do nich i pojechali w stronę górnego Regietowa. Poranne słońce ogrzewało małych wycieczkowiczów, wietrzyk lekko smagał ich twarze i wszyscy z zachwytem podziwiali piękne jesienne krajobrazy. Następnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie stajni i ujeżdżalni oraz karmienie koni. Wszystkim smakowała kiełbaska samodzielnie upieczona na ognisku w Karczmie Huculskiej. Podczas wycieczki udało się też odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej na Przełęczy Małastowskiej i oddać cześć poległym żołnierzom. Wspólny wyjazd do Regietowa, przejażdżka bryczkami i bezpośredni kontakt z końmi długo zostaną w pamięci pierwszoklasistów.