Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Podziękowania

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej oraz obdarowany uczeń pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie za dofinansowanie ze środków Fundacji w formie darowizny zakupu sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do zdalnej nauki w okresie epidemii.
Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności ludzkiej.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej

 

Pobierz: Fundacja_ARP_rgb.jpg