Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Czasowa zmiana organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Sękowej

Dyrektor  ZSP w Sękowej informuje, iż w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Organem Prowadzącym, podjęta została decyzja o czasowej zmianie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej.

W dniach 20 – 23 października (wtorek – piątek) uczniowie klas: 2a, 2b, 3, 4, 6b przechodzą na nauczanie zdalne. 

Decyzja podjęta została w związku ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 u jednego z pracowników Szkoły. Szczegółowe informacje będą przekazywane bezpośrednio do rodziców drogą telefoniczną oraz e-mailową.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie procedur zalecanych przez odpowiednie służby.

W załączniku komunikat PPIS w Gorlicach
 

Pobierz: ważny komunikat.jfif
Pobierz: Komunikat.pdf