Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Czasowa zmiana organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Sękowej - klasa 1b

Dyrektor  ZSP w Sękowej informuje, iż w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Organem Prowadzącym, podjęta została decyzja o czasowej zmianie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej.

Od dnia 20 października (wtorek) uczniowie klasy 1b przechodzą na nauczanie zdalne. 

Decyzja podjęta została w związku ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 u jednego z pracowników Szkoły. Szczegółowe informacje będą przekazywane bezpośrednio do rodziców drogą telefoniczną oraz e-mailową.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie procedur zalecanych przez odpowiednie służby.

Pobierz: ważny komunikat logo.jpg