Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna
Organizacja nauki w szkole od 18 stycznia br.

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie. 

Przypominamy, że:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (dzieci przekazywane są opiekunowi w drzwiach wejściowych).
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
5. Uczniowie mają obowiązek zakrywać usta i nos w przestrzeni wspólnej szkoły tj. korytarz, toaleta. 

Uczniowie klasy Ia i Ib będą mieli lekcje w swoich dotychczasowych salach, natomiast uczniowie klas: IIa, IIb oraz III w salach w głównym budynku szkoły. 

Od poniedziałku 18 stycznia autobus będzie kursował zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Prosimy zgłaszać, którzy uczniowie będą korzystali z świetlicy szkolnej i w jakich godzinach.
 

Pobierz: 729x308.png