Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Sękowej

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sękowej na rok szkolny 2021/2022.

  Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 

1.03.2021

od godz.8:00

31.03.2021

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07.04.2021 08.04.2021
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

09.04.2021 godz.9:00

 

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić zamieszczony w załączniku: wniosek o przyjęcie do klasy I i złożyć go w sekretariacie szkoły lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: sekowa@poczta.onet.pl

Rodzice dzieci, które będą korzystały z dowozu do szkoły wypełniają dodatkowo: oświadczenie o korzystaniu dziecka z dowozu szkolnego.

Pobierz: logo.jpg
Pobierz: OSWIADCZENIE_O_KORZYSTANIU_DZIECKA_Z_DOWOZU_SZKOLNEGO.pdf
Pobierz: Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas 1.pdf
Pobierz: Wniosek o przyjęcie do klasy I.pdf
Pobierz: Zarządzenie 13 w sprawie terminów rekrutacji do klas I.pdf