Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
Wyniki olimpiad z języka angielskiego

Dnia 31 marca 2022 uczniowie klas 1-3 wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpusek”.
Treść testów pozwoliła sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu słownictwa i podstawowych zwrotów z języka obcego. Każdy test konkursowy składał się z 21 pytań. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.
W olimpiadzie wzięło udział łącznie 18 uczniów naszej szkoły, a uczniami, którzy wykazali się największą wiedzą i otrzymali tytuł laureatów byli:
•    Oliwia Wąs – klasa 1b - miejsce VII
•    Adrian Drzymała – klasa 3a - miejsce XI

W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 odbyła się w naszej szkole kolejna ogólnopolska edycja konkursu z języka angielskiego The Big Challenge, którego celem jest promowanie nauki języka angielskiego poprzez zabawy pedagogiczno-edukacyjne.
Konkurs odbył się w trybie online i wzięło w nim udział 39 uczniów naszej szkoły. Moduł testowy składał się z 55 pytań. Zadaniem uczniów było wybrać jedną poprawną odpowiedź. Pytania sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. 
Do każdego z pięciu poziomów testów ustalone zostały trzy klasyfikacje: krajowa, wojewódzka oraz szkolna. Najwyższe wyniki na szczeblu szkolnym uzyskali:
•    Nadia Borek - klasa 4 SP
•    Piotr Sowa - klasa 5 SP
•    Sandra Żelem - klasa 6 SP
•    Sebastian Apola - klasa 7b SP
•    Mikołaj Kania - klasa 8a SP
•    Klaudia Ciślak - klasa 8a SP
Na szczeblu wojewódzkim wyróżnienia za wysokie miejsca otrzymali:
•    Sebastian Apola - klasa 7b (27 miejsce w regionie na 526  uczniów)
•    Mikołaj Kania - klasa 8a (28 miejsce w regionie na 553 uczniów)
•    Klaudia Ciślak - klasa 8a (52 miejsce w regionie na 553 uczniów)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłych zmaganiach z językiem angielskim!