Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 26 października 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sękowej odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu Gminy Sękowa, nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emeryci oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi. Pani Dyrektor - Bożena Bernasiewicz powitała wszystkich zaproszonych gości, a następnie głos zabrała Pani Wójt Gminy Sękowa - Małgorzata Małuch, która podziękowała dyrektorom i nauczycielom za ich codzienną pracę oraz zaangażowanie, jakie wkładają w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia. Wyrazy uznania skierowała także do pracowników administracji i obsługi oraz emerytów, dziękując im za wiele lat poświęconych na realizację zadań oświatowych. Życzenia oraz podziękowania za trud i wysiłek dla wszystkich pracowników przekazali również Sekretarz Gminy - Pan Michał Diduch oraz Przewodniczący Rady Gminy Sękowa - Pan Bogusław Moroń. Następnie Pani Wójt wręczyła dyrektorom i nauczycielom nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. Gminną uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 2a i 2b pod kierunkiem p. Sylwii Krok, p. Urszuli Majkrzak oraz p. Mirosława Bogonia, będąca wyrazem wdzięczności za pracę, poświęcenie i serce jakie pedagodzy okazują im na co dzień. Prezentując swoje talenty aktorskie, wokalne i taneczne, sprawili, że na twarzach gości pojawił się uśmiech i wzruszenie. Dopełnieniem spotkania i okazją do serdecznych rozmów, wspomnień oraz wymiany doświadczeń był poczęstunek. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym życzymy, aby Państwa codzienna praca przynosiła zamierzone efekty, które cieszyć się będą ludzkim szacunkiem i zrozumieniem.