Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
„Lem besida nam ostała” (Tylko język nam pozostał)

Dzięki wsparciu Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, w ostatni piątek 16 września 2023 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty kulturowo - literackie dla uczniów klas 6 i 7, przybliżające kulturę i język łemkowski. W ramach realizowanego przez Ośrodek „Elpis” projektu edukacyjnego „Lem besida nam ostała” w różnych szkołach naszego regionu organizowane są  zajęcia dla uczniów szkół podstawowych podkreślające potrzebę  kultywowania i upowszechniania języka ojczystego oraz regionalnego. Zajęcia w naszej szkole prowadziła pani Oksana Graban - Lichtańska, córka wybitnego łemkowskiego poety Wladyslawa Grabana, działaczka łemkowska i animatorka wielu działań edukacyjnych związanych z j. łemkowskim. Pani Oksana opowiadając o kulturze i języku łemkowskim  zaprezentowała m.in. tłumaczenia klasyki literatury światowej na j. łemkowski i działalność projektu Lemkoland, który jest wsparciem w procesie nauki j. łemkowskiego dla najmłodszych. Wspomniała też  o burzliwej historii Łemków, obszarze zamieszkiwania, tradycjach oraz literaturze łemkowskiej. W czasie spotkania zwrócono uwagę, że język mniejszości z założenia zagrożony jest zanikiem, o ile nie będzie on kultywowany i widoczny w przestrzeni publicznej, a nade wszystko jeżeli nie będzie nauczany w szkołach. 
Spotkanie zorganizowała nauczycielka j. łemkowskiego Mirosława Dubec.