"To jedno słowo – WOLNOŚĆ"

W dniu 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas Va i Vb wraz z wychowawcami nawiązywał do najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju.

Część artystyczna wprowadziła zebranych w atmosferę ważnych momentów w historii Polski zaczynając od rozbiorów Polski poprzez powstania aż do odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.

Uroczystość, podczas której zaprezentowano wiele wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej okazała się być żywą lekcją historii. Cieszymy się, że pamięć o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny, pozostaje w naszych sercach.

Momentem kulminacyjnym uroczystości było wspólne odśpiewanie o symbolicznej godzinie 11:11 czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.  Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą.

Za udział w akcji „Szkoła do hymnu” otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.