Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
W poszukiwaniu Pionierów Przemysłu Naftowego gminy Sękowa

Przygotowując się do poznania początków założenia kopanek ropy i jej pionierów na terenie naszej gminy 3 listopada uczniowie klas II  i III ze Szkoły Podstawowej w Sękowej pod opieką swoich wychowawców odwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego w Libuszy i Skansen Przemysłu Naftowego na Magdalenie w Gorlicach.  W Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, które założyli państwo Anna i Tadeusz Pabis, uczniowie poznali historię i ludzi związanych z tym przemysłem. W libuskim muzeum zgromadzono ponad 1000 eksponatów naftowych i etnograficznych, które dzieci mogły pooglądać z bliska. Zobaczyły między innymi destylarnię nafty, kuźnię kopalnianą z połowy XIX wieku, galony ceramiczne na naftę i formy parafinowe, rekonstrukcje szybów naftowych, narzędzia wiertnicze, eksploatacyjne, dokumentację starych kopalń, mapy, zdjęcia, zapiski i pamiętniki nafciarzy. Natomiast w  dziale Etnografii uczniowie zobaczyli ponad 200 cennych eksponatów kultury ludowej z terenu Podkarpacia.
Kolejnym punktem wycieczki był Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena. Właściciel skansenu, a jednocześnie były pracownik zamkniętej kopalni, pan Kazimierz Dudek w ciekawy sposób przedstawił dzieciom historię przemysłu naftowego. Zwrócił  szczególną uwagę na  tereny roponośne w okolicach Gorlic. Z opowiadań przewodnika dzieci dowiedziały się, że w okresie pracy kopalni Magdalena, w latach 1931 – 2000 wywiercono około 110 otworów i wydobyto około 310 tysięcy ton ropy naftowej, a także o Karpacko – Galicyjskim Szlaku Naftowym będącym początkowym odcinkiem transgranicznego Szlaku Naftowego biegnącego od Gorlic poprzez Jasło, Krosno w kierunku Ukrainy. W skansenie dzieci obejrzały zachowane pamiątki, narzędzia, urządzenia, dokumenty i zdjęcia związane z historią wydobycia w Polsce ropy naftowej, głównie w okolicach Gorlic. Zobaczyły szyb z drewnianą wieżą wiertniczo – widokową, ze zrekonstruowanej kopanki Ćwiartka sprzed 1880 roku, z której roztacza się panorama Beskidu Niskiego, kuźnię wierteł, w której ostrzono świdry do wiercenia udarowego oraz kierat pompowy. Szczególnym zainteresowaniem naszych uczniów  cieszyła się kolekcja lamp naftowych i flakonów z różnymi rodzajami ropy naftowej z podkarpackich odwiertów, o różnej barwie, przejrzystości i gęstości. W kuźni dzieci dowiedziały się jak można miechem rozniecić ogień, odkuć na kowadle podkowę. Oglądały też rekonstrukcję samowypływu oleju skalnego, który gromadził się w tak zwanych bęsiorach lub łapaczkach i był zbierany przez łebaków. Wycieczka z pewnością była ciekawa i dostarczyła wiele nowych wrażeń i spostrzeżeń, a także przybliżyła dzieciom pionierów przemysłu naftowego.