NOWE KOMPUTERY DLA SZKOŁY

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 listopada 2019 roku Pani Wójt Małgorzata Małuch oficjalnie przekazała naszej szkole 13 laptopów oraz projektor. Sprzęt ten został zakupiony w ramach projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

W uroczystości przekazania uczestniczyli również pani dyrektor Bożena Bernasiewicz, pani wicedyrektor Małgorzata Witko, pani kierownik Centrum Usług Oświatowych Renata Wasylczak, nauczyciele oraz uczniowie klasy Vb.

Otrzymany sprzęt trafi do szkolnej pracowni, gdzie będzie służył uczniom podczas zajęć edukacyjnych, a także pozwoli na lepsze funkcjonowanie szkoły. Bardzo dziękujemy za otrzymane wsparcie.