Realizacja projektu „I chodzący i wózkowi bezpieczni i zdrowi”

W miesiącach kwiecień- listopad Stowarzyszenie Sprawne Smoki realizowało wraz ze szkołami  z gminy Sękowa projekt p.n. „I chodzący i wózkowi bezpieczni i zdrowi”. Projekt w całości został sfinansowany ze środków profilaktycznych PZU. W ramach projektu podjęto szereg interesujących i ważnych działań dla różnych grup wiekowych. Nauczyciele i  opiekunowie szkoły z Sękowej, Siar i stowarzyszenia oraz młodzież ze szkoły w Siarach byli uczestnikami szkolenia i warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przed wakacjami uczniowie zostali zapoznani z różnymi zagrożeniami i procedurami postępowania. We wrześniu odbyły się zajęcia z dietetykiem i warsztaty zdrowego odżywiania skierowane do nauczycieli, rodziców, a także dzieci. Podsumowaniem projektu była gra terenowa dla starszych i młodszych, która sprawdzała nabytą wiedzę i umiejętności w urokliwym parku przy pałacu Długosza. Dzięki projektowi wszystkie placówki otrzymały doposażenie apteczek, tablice informacyjne oraz popularne w Internecie naklejki edukacyjne. W realizację projektu zaangażowali się szkolni wolontariusze, a także strażacy z OSP w Sękowej, Siarach i Owczarach. Dzięki takim inicjatywom wzrasta poczucie bezpieczeństwa i świadomość o zagrożeniach.