Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Rozpoczęcie pracy z dziennikiem elektronicznym UONET+ firmy Vulcan

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Od dnia 1 grudnia 2020 r. w naszej szkole będzie funkcjonował dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan. Adres strony startowej systemu dla naszej szkoły: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminasekowa (zakładka e-dziennik). Dostęp do dziennika jest zarówno dla uczniów jak i rodziców/prawnych opiekunów bezpłatny. Dostęp do dziennika mają wyłącznie osoby, których adresy e-mail zostały zarejestrowane w systemie. Dla uczniów są to adresy nadane przez szkołę, dla rodziców adres podany wychowawcy. Aby korzystać z dziennika elektronicznego należy posiadać czynny adres e-mail.
Dla każdego ucznia (uczennicy) możliwe jest zarejestrowanie maksymalnie 3 adresów e-mail:

  •  ucznia (uczennicy),
  • 1. rodzica (opiekuna),
  • 2. rodzica (opiekuna).

Każdy z w/w użytkowników używa własnego adresu e-mail do logowania i tworzy samodzielnie swoje hasło dostępu.
Do logowania używany jest adres e-mail jako identyfikator oraz samodzielnie utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu.
Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę i co najmniej jedną cyfrę.

W załączniku instrukcja: Jak zalogować się do systemu UONET+ - instrukcja dla ucznia i rodzica

W systemie UONET+ rodzice mogą również uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka z urządzenia mobilnego, po zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek+. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się po zalogowaniu się użytkownika do systemu UONET+ na komputerze.

W załączniku instrukcja: uonetplus_Dostep-mobilny

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego w ZSP w Sękowej. (załącznik)

 

Pobierz: UONET+-dostep-do-edziennika_300x180.jpg
Pobierz: Jak zalogować się do systemu UONET+ - instrukcja dla ucznia i rodzica.pdf
Pobierz: uonetplus_Dostep-mobilny.pdf
Pobierz: Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w ZSP w Sękowej.pdf