Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. - zmiany

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do podpisanego w dniu 16 grudnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. 

Język polski
•    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
•    Czas trwania: 120 minut.
•    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
•    Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
•    W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka
•    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
•    Czas trwania: 100 minut.
•    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
•    Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny
•    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
•    Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
•    Czas trwania: 90 minut.
•    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
•    Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

W załącznikach poniżej znajdują się wymagania egzaminazyjne zawarte w załącznikach do ww. rozporządzenia.
 

Pobierz: egzamin.jpg
Pobierz: wymagania-język obcy.pdf
Pobierz: wymagania-język polski.pdf
Pobierz: wymagania-matematyka.pdf