Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września (środa) o godz. 9:00 w budynku szkoły. 

Uczniowie klas II – VIII spotkają się z wychowawcami w swoich klasach. Rodzice/opiekunowie oczekujący na dziecko pozostają na zewnątrz i nie wchodzą na teren szkoły.

Uczniowie klas Ia i Ib spotkają się z wychowawcami na dużej sali gimnastycznej. Prosimy, aby w tym dniu z każdym dzieckiem był tylko jeden rodzic/opiekun. 

Zasady bezpieczeństwa:
1.    Do szkoły przychodzą wyłącznie zdrowi uczniowie.
2.    Po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
3.    Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami i kierują się do swoich klas.
4.    Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się do wyjścia.

Przydział sal:
•    Klasa IIa – sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa IIb – sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa IIIa - sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa IIIb - sala obok biblioteki szkolnej
•    Klasa IV – sala naprzeciwko małej sali gimnastycznej (stara szkoła)
•    Klasa V – sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa VI - główny budynek szkoły, drugie piętro
•    Klasa VIIa - sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa VIIb - sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa VIIa - sala jak w poprzednim roku szkolnym
•    Klasa VIIIb - sala jak w poprzednim roku szkolnym
 
Harmonogram dowozów i odwozów w dniu 1 września (środa)

Dowóz
Wapienne  odjazd godz. 8:10 (autobus kursowy)
Bartne  odjazd godz. 8:30 (autobus dodatkowy)
Jasionka  odjazd godz. 8:00 (autobus dodatkowy)
Odwóz
Wapienne   odjazd godz. 9:30 (autobus kursowy)
Bartne   odjazd godz. 9:45 (autobus dodatkowy)
Jasionka odjazd godz. 10:15 (autobus kursowy)

Uczniowie z Ropicy Górnej przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem z/do Bartnego.

W autobusach dzieci obowiązkowo mają mieć zasłonięte usta i nos!

Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września (środa) o godz. 8:00 w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.