Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej
Lekcje otwarte z udziałem zaproszonych gości w Męcinie Małej

W dniu 31 maja 2022 r. w Szkole podstawowej w Męcinie Małej odbyły się lekcje otwarte z udziałem zaproszonych gości: Panią Wójt Gminy Sękowa, Panią Dyrektor SP w Sękowej, Panią W-ce Dyrektor SP w Sękowej, Panią sekretarką SP w Sękowej. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki klasy 2a - M. Szurek, 2b - H. Wachowska, 3a - H. Piecuch, 3b - M. Kretowicz. Tematem lekcji było w klasach 2 „Dzieci Świata, ich prawa i obowiązki”, a w klasach 3 „Dzień bociana białego”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich, każda w swojej klasie ze swoją nauczycielką oraz jednym z zaproszonych gości, który był też aktywnym uczestnikiem każdej lekcji w danej klasie. Lekcje przeprowadzono metodami ćwiczeń, zabaw tropiących. Prowadzący nauczyciele po nawiązaniu do tematu lekcji podzielili uczniów na zespoły i omówili przebieg lekcji. Uczniowie mieli za zadanie najpierw odnaleźć ukryte numerki w klasie, a następnie odczytać zakodowane tam zadanie. Dla uporządkowania informacji uczniowie wypełniali też karty pracy. Uczniowie w zespołach rozpoznawali dzieci świata i przyporządkowywali domy w których mieszkają, opisywali ich wygląd i codzienne zajęcia w przygotowanych kartach pracy. Klasa 2a odczytywała Prawa Dziecka i wyjaśniała ich rozumienie, dobierała odpowiednie ilustracje. Wspaniale pracowała wspólnie z uczniami w czasie lekcji Pani Wójt, która przypomniała sobie dziecięce chwile spędzone w Szkole Podstawowej w Sękowej kilkadziesiąt lat temu.  Klasy trzecie odkrywały tajemnice z życia bociana białego, wyszukiwały i zapisywały różne ciekawostki z ich życia i zwyczajów. Również w ich klasach w lekcjach aktywnie uczestniczyły panie dyrektorki naszej szkoły. Po zakończeniu zajęć nastąpiło ich omówienie. Zajęcia zostały ocenione pozytywnie. Wszyscy obserwatorzy docenili ich praktyczność – możliwość obejrzenia i uczestnictwa w nich. Zwracali uwagę na zainteresowanie uczniów podczas zajęć oraz zaangażowanie w podejmowane działania. Podkreślano spokój, opanowanie nauczyciela, indywidualne podejście do ucznia i przedmiotowe ich traktowanie. Pozytywną ocenę zyskała forma prowadzenia zajęć. Metody dobrane do prowadzenia lekcji również uznano za bardzo trafne. W końcowej części lekcji wszyscy mieli za zadanie zebrać się w sali klasy 3a. Tam wszyscy uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, której hasłem było słowo: ’WYWIAD”. Wyjaśniliśmy co to słowo znaczy - uczniowie w pełni udzielili wspaniałych i wyczerpujących informacji. Następnie taki wywiad przeprowadzono z Panią Wójt. Uczniowie wcześniej przygotowali na kartkach wiele pytań. Pytania dotyczyły różnorodnych spraw, którymi zajmuje się obecnie wójt gminy, planów na przyszłość oraz dawnych lat szkolnych Pani Wójt Gminy Sękowa. Po satysfakcjonujących uczniów odpowiedziach wszyscy podziękowali wzajemnie za wspólne spędzenie czasu, wspaniałą okazję poznania namiastki swoich obowiązków, wykonywanej pracy oraz ich warunków. Na koniec uczniowie wręczyli gościom samodzielnie przygotowane i wymalowane torby ekologiczne z podziękowaniem i swoimi autografami za wspólnie spędzony czas.