W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej pracują:

 

mgr Bożena Bernasiewicz – dyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz

mgr Małgorzata Witko – wicedyrektor, język niemiecki

mgr Marta Godkowicz – kierownik przedszkola, edukacja przedszkolna

ks. mgr Jan Adamczyk – religia

mgr Anna Bernasińska - religia

mgr Marzena Bogoń - logopeda

mgr Mirosław Bogoń – technika

ks. mgr Mirosław Cidyło – religia prawosławna

mgr Małgorzata Druzik - pedagog

mgr Mirosława Dubec – język łemkowski

mgr Maria Felenczak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Góra – historia, wos

mgr Barbara Grzegorzek – fizyka, matematyka

ks. mgr Piotr Kaczmar – religia grekokatolicka

mgr Gabriela Kołotyło – biologia, geografia

dr Maria Kotlinowska – matematyka

mgr Maria Kretowicz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Dominika Kubala – wychowawca świetlicy, doradca zawodowy

mgr Joanna Majka – Basista – edukacja przedszkolna

mgr Urszula Majkrzak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Markowicz – chemia

mgr Dorota Niedziela – edukacja przedszkolna

ks. mgr Bartłomiej Ołyniec - religia

mgr Ilona Pabis – edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Peczke – język angielski

mgr Halina Piecuch – edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Jacek Piróg – religia

mgr Joanna Podstołowicz – plastyka, muzyka, wdr

mgr Joanna Puścizna – język angielski

mgr Waldemar Pyznar - edb

mgr Fabian Szarowicz – wychowanie fizyczne

mgr Justyna Szarowicz – wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Tenerowicz – język polski

mgr Katarzyna Tenerowicz – edukacja przedszkolna

mgr Paweł Tenerowicz – matematyka, informatyka

mgr Halina Wachowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wierzbicka – język polski, nauczyciel bibliotekarz