Icon Contrast 1 Icon Contrast 2 Icon Contrast 3 Icon Contrast 4
UONET+ Ministerstwo Edukacji i Nauki Kuratorioum Oświaty w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z potrzebą realizacji doraźnych zastępstw prosimy każde spotkanie z nauczycielem uzgodnić telefonicznie.

Szkoła Podstawowa w Sękowej 

imię i nazwisko funkcja/nauczany przedmiot e-mail do kontaktu

godzina dostępności

2023/2024

mgr Bożena Bernasiewicz

dyrektor,

nauczyciel bibliotekarz

  bbernasiewicz@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

13:00 - 14:00

mgr Małgorzata Witko

wicedyrektor,

język niemiecki

  mwitko@szkolawsekowej.pl

I, II, III wtorek

13:00 - 14:00

mgr Anna Bernasińska  religia   abernasinska@szkolawsekowej.pl

IV czwartek

12:00 - 13:00

mgr Marzena Bogoń  logopeda   mrbogon@szkolawsekowej.pl

I, II, III wtorek 

14:00 - 15:00

mgr Mirosław Bogoń  technika   mbogon@szkolawsekowej.pl

IV środa

14:00 - 15:00

ks. mgr Mirosław Cidyło religia prawosławna  

III piątek

10:00 - 11:00

mgr Małgorzata Druzik  pedagog   mdruzik@szkolawsekowej.pl

I, II, III czwartek

13:30 - 14:30

mgr Mirosława Dubec  język łemkowski   mdubec@szkolawsekowej.pl

III wtorek

11:10 - 12:10

mgr Elżbieta Góra   historia, wos   egora@szkolawsekowej.pl

środa

12:25 - 13:25

mgr Marta Tokarczyk język angielski   mtokarczyk@szkolawsekowej.pl

wtorek

8:35 - 9:35

ks. mgr Piotr Kaczmar   religia grekokatolicka  

III pątek

12:15 - 13:15

mgr Gabriela Kołotyło  biologia, geografia   gkolotylo@szkolawsekowej.pl

I, II, III poniedziałek

13:10 - 14:10

dr Maria Kotlinowska  matematyka   mkotlinowska@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

14:00 - 15:00

mgr Sylwia Krok edukacja wczesnoszkolna    skrok@szkolawsekowej.pl

czwartek

12:10 - 13:10

mgr Dominika Kubala  wychowawca świetlicy, doradca zawodowy   dkubala@szkolawsekowej.pl

piątek

10:00 - 11:00

mgr Justyna Maciejowska nauczyciel współorganizujący kształcenie   jmaciejowska@szkolawsekowej.pl

wtorek

12:10 - 13:10

mgr Urszula Majkrzak  edukacja wczesnoszkolna   umajkrzak@szkolawsekowej.pl

czwartek

12:10 - 13:10

mgr Halina Markowicz  chemia   hmarkowicz@szkolawsekowej.pl

IV wtorek

12:25 - 13:25

ks. mgr Dominik Świeboda religia   dswieboda@szkolawsekowej.pl

I, II, III wtorek

13:15 - 14:15

mgr Halina Piecuch  edukacja wczesnoszkolna   hpiecuch@szkolawsekowej.pl

wtorek

12:10 - 13:10

ks. mgr Jacek Piróg  religia   jpirog@szkolawsekowej.pl

IV wtorek

14:00 - 15:00

mgr Joanna Podstołowicz  plastyka, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie   jpodstolowicz@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

13:15 - 14:15

mgr Joanna Puścizna język angielski   jpuscizna@szkolawsekowej.pl

wtorek

12:10 - 13:10

mgr Fabian Szarowicz  wychowanie fizyczne   fszarowicz@szkolawsekowej.pl

piątek

11:25 - 12:25

mgr Justyna Szarowicz

wychowanie fizyczne,

edukacja dla bezpieczeństwa

  jszarowicz@szkolawsekowej.pl

I, II, III czwartek

12:25 - 13:25

mgr Maria Szurek  edukacja wczesnoszkolna   mszurek@szkolawsekowej.pl

wtorek

11:25 - 12:25

mgr Agnieszka Tenerowicz  język polski   atenerowicz@szkolawsekowej.pl

czwartek

11:25 - 12:25

mgr Paweł Tenerowicz  matematyka, informatyka   ptenerowicz@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

12:10 - 13:10

mgr Halina Wachowska  edukacja wczesnoszkolna   hwachowska@szkolawsekowej.pl

czwartek

12:10 - 13:10

mgr Beata Wierzbicka  język polski, nauczyciel bibliotekarz   bwierzbicka@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

11:30 - 12:30

mgr Agnieszka Olszewska fizyka   aolszewska@szkolawsekowej.pl

IV piątek

13:10 - 14:10

 

Samorządowe Przedszkole w Sękowej

imię i nazwisko funkcja/nauczany przedmiot e-mail do kontaktu godzina dostępności 2023/2024
mgr Marta Godkowicz

kierownik przedszkola,

edukacja przedszkolna

mgodkowicz@szkolawsekowej.pl

poniedziałek

13:00 - 14:00

mgr Beata Bolek edukacja przedszkolna bbolek@szkolawsekowej.pl

czwartek

15:00 - 16:00

mgr Ilona Pabis edukacja przedszkolna ipabis@szkolawsekowej.pl

środa

15:00 - 16:00

mgr Dorota Niedziela edukacja przedszkolna dniedziela@szkolawsekowej.pl

wtorek

15:00 - 16:00

mgr Barbara Prokop edukacja przedszkolna bprokop@szkolawsekowej.pl

środa

15:00 - 16:00

mgr Barbara Tenerowicz edukacja przedszkolna btenerowicz@szkolawsekowej.pl

środa

13:00 - 14:00

mgr Justyna Wallach-Niedziela edukacja przedszkolna jniedziela@szkolawsekowej.pl

sroda

7:00 - 7:30