W załączniku prezentujemy Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2019/2020.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019r. szkoła zapewnia dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów do wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii. Podręczniki do religii rodzice muszą zakupić we własnym zakresie.
Pobierz plan.pdf